Alapító irat

EKO Mozgalom

„E század küszöbét az egész bolygóra kiterjedő gondokkal terhelve léptük át.

Az emberiség válaszúthoz érkezett.  

Napjainkban válságok sorával kell szembenéznünk, melyek együttesen terhelik a jelen és a jövő generációt.”

Alapnak tekintjük Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2009-ben készült Jövőkereső c jelentésének megállapításait. A benne leírtak nagy része saját tapasztalatainkkal egyezik.

Aggódva tekintünk a jövőnk felé, tartunk azoktól a Forgatókönyvektől melyeket a jelentés felvázol, amennyiben nem sikerül a problémákra megoldást találnunk.  Valljuk, hogy a megoldás a Glokalizáció, melynek jellemzői:

–         döntési szabadság helyi szinteken, önrendelkezés

–         együttműködés a társadalmi, gazdasági és energia gondok megoldására

–         értékalapon, erőforráson alapuló társadalom

–         a társadalmi csoportok közti szociális különbségek csökkenése

–         a technikai vívmányok mindenkire ható előnyei

–         a közösen megtermelt javak arányosabb elosztása

–         a korrupció visszaszorítása

–         tájékoztató tevékenység és kampány az állampolgárok felvilágosításáért a saját jogaik, illetve pénzkultúrájuk tekintetében.

Mozgalmat indítunk a mai napon az alapító irat létrehozásával, hogy ismertté tegyük az otthonunkat, közösségeinket, hazánkat fenyegető problémákat.

Célunk a “haszonelvű” társadalom alternatívájaként felmutatni egy emberségesebb modellt illetve gyakorlatot mely megoldást hoz.

Elemezni és összesíteni kívánjuk a különböző hazai és nemzetközi társadalmi elképzeléseket, a hazai „alternatív” közgazdászok munkáit, szellemi műhelyek tanulmányait és terveit.

Ismertté kívánjuk tenni azokat a hazai közösségeket, településeket melyek önkéntes alapon, saját elhatározásból közösen vagy szövetkezeti formában művelnek földet, tartanak állatokat, alkotnak termelői vagy fogyasztói szövetkezeteket.

Ki kívánjuk dolgozni azokat az eljárásokat, módszereket melyekkel közérthetővé, átláthatóvá tehetjük a mindannyiunk életét meghatározó gazdasági, társadalmi adatokat:

–         hazánk és településeink költségvetése

–         a közintézmények anyagi igénye és feladatai

–         adóink és járulékaink útja az államgépezeten keresztül.

Ösztönözzük, hogy az ország minden területén alakuljanak hasonló céllal csoportok.

A fentiek segítségével először megismerni, majd felügyelni végül irányítani kívánjuk a saját társadalmi és gazdasági életünket.

Budapest, 2012. április 21.

 

az Emberközpontú Országért Mozgalom alapító tagjai